Lääkeyritysten investoinnit kasvoivat selvästi yli kolmanneksen viime vuonna

19.03.2021 | Nadia Tamminen, erityisasiantuntija

Lääkeyritysten investoinnit kasvoivat selvästi yli kolmanneksen viime vuonna

Suomen satsaukset terveysalan kasvuun näyttävät tuottavan tulosta.

Suomen satsaukset terveysalan kasvuun näyttävät tuottavan tulosta. Lääkeyritysten investoinnit kasvoivat vuonna 2020 jopa 39 % vuoden takaiseen lukuun verrattuna. Yritykset arvioivat investointien kasvun jatkuvan myös tulevina vuosina.

Lääkeyritykset investoivat Suomeen yhteensä 330 miljoonaa euroa vuonna 2020. Vastaava luku vuonna 2019 oli 238 miljoonaa euroa. Investointien määrä on siis 39 % enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Merkittävin osa investoinneista on tutkimusta ja tuotekehitystä, jotka kasvoivat viime vuonna 258 miljoonaan euroon. Kasvua on noin 39 %, kun edellisenä vuonna tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeja tehtiin 186 miljoonalla eurolla. Myös tuotantoinvestoinnit kasvoivat Suomessa merkittävästi, noin 29 %. Tuotantoinvestoinnit kasvoivat viime vuonna 67 miljoonaan euroon.

Merkittävää on, että kasvu ei näyttäisi pysähtyvän tähän vuoteen. Alan yritykset arvioivat, että tulevan parin vuoden aikana niiden investoinnit kasvavat vielä nykyisestä noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä kasvu ei kuitenkaan tapahdu itsestään vaan edellyttää, että Suomi on jatkossakin kilpailukykyinen ja houkutteleva toimintaympäristö ja kasvun mahdollistaja.

Lääkeyritysten työllisyys vahvassa kasvussa

Investointien lisääntyessä myös lääkeyritysten työllisyys on vahvassa kasvussa. Kun alan yritykset työllistivät vuonna 2018 vajaa 5 000 työntekijää, oli luku viime vuonna jo 6 200 korkeasti koulutettua työntekijää.

Lisäksi alan työllisyysvaikutus näkyy terveydenhuollossa ja palveluyrityksissä. Lääkeyritysten tutkimushankkeiden parissa työskentelee jo yli 1 000 terveydenhuollon ammattilaista, lähinnä lääkäreitä ja tutkimushoitajia. 

Tuotannossa ja laadunvalvonnassa työskentelee jo yli 3 000 työntekijää ja tutkimuksessa ja tuotekehityksessä vajaa tuhat henkilöä. 

Lääketeollisuus ry selvitti toimialan investoinnit kyselyllä, ja kyselyyn vastasi 25 alan keskeistä yritystä. Vastaajakunta edustaa tutkivaa lääketeollisuutta sekä palveluyrityksiä. 

Lue lisää investointikyselymme tuloksista