Lääkkeiden kehittäminen on aina riskisijoitus

01.03.2021

Lääkkeiden kehittäminen on aina riskisijoitus

Lääkkeiden ja rokotteiden kehittäminen vaatii investointeja, eikä pitkällekään kehitetty tuote päädy välttämättä ikinä käyttöön. Koronarokotteiden saaminen käyttöön vajaassa vuodessa on ollut mahdollista uusia keksintöjä suojaavien immateriaalioikeuksien turvin.

Rokotteiden kehitystyö ja valmistus on aina riskisijoitus. Valtioilla yksin ei ole mahdollisuuksia tehdä tällaisia riskisijoituksia, vaan siihen tarvitaan vahvoja kansainvälisiä yrityksiä. 

Koronarokotteiden kehittäminen ja tuotannon käynnistäminen etupainotteisesti on edellyttänyt mittavia riskisijoituksia lääkeyrityksissä. Tutkimustyötä rakentuu tuoteideoille, osaamiselle ja tutkimuskapasiteetille, joka on kehittynyt vuosien mittaan yritysten merkittävillä investoinneilla. IP-oikeudet* ovat suoja ja kannustin näille keksinnöille sekä investoinneille. 

IP-oikeudet ovat olleet käyttövoima koronarokotteiden ennennäkemättömän nopealle tutkimustyölle ja kehitysponnistuksille. Juuri IP-oikeudet ovat kannustin jatkuviin investointeihin ja myös siihen, että kehitystyötä jatketaan.

IP-oikeudet eivät ole este rokotteiden tai lääkkeiden saatavuudelle, vaan lähinnä päin vastoin

Koronarokotteiden saatavuutta parannetaan tuotantoa lisäämällä, ei patentteja purkamalla. Kansainvälinen rokotetuotantokapasiteetti on kuitenkin rajallinen ja sen nostaminen koronarokotteiden globaalin kysynnän tasolle ei tapahdu hetkessä.

Rokotetuotanto on erityisen vaativa tuotannon ala. Kuten muukin lääketuotanto, se on tarkkaan säädeltyä. Biologinen valmistus tekee siitä normaalia vaativamman. Laatua valvotaan tuotannon eri vaiheissa erityisen tarkasti. Uuden tuotantoyksikön pystyttäminen tai olemassa olevan yksikön valjastaminen uuden rokotteen tuottamiseen vie yleensä vähintään vuoden.

Ylimääräistä, tyhjäkäynnillä olevaa rokotetuotantokapasiteettia ei ole. Tuotantokapasiteettia lisätään koko ajan, mutta se ei tapahdu hetkessä. Koronarokotteen kysyntään vastaaminen on merkittävä ponnistus rokotevalmistajilta ja rokotteiden laajamittaista tuotantoa on yrityksissä aloitettu etupainotteisesti, jopa ennen myyntiluvan saamista. Tämä on poikkeuksellista riskinottoa.

IP-oikeuksien kumoaminen ei lisää suomalaista rokotevalmistusta

IP-oikeuksien kumoaminen ei ratkaise esillä olleita lääkkeiden ja rokotteiden saatavuushaasteita tai lisää Suomen mahdollisuuksia lisätä yhtäkkisesti rokotevalmistusta.

Vain harvoilla mailla on paikallista kapasiteettia ja teknistä tietotaitoa kehittää ja valmistaa korkealaatuisia ja turvallisia kopioita rokotteista ja lääkkeistä sellaisessa ajassa, jolla olisi pandemian hillitsemisessä merkitystä. 

Suomella on pitkän linjan rokotetutkimusmaana mahdollisuus saada enemmän niin kotimaista kuin kansainvälistä rokotetuotantoa. Suomi on yksistään kuitenkin liian pieni markkina omavaraisen rokotetuotannon rakentamiseksi. Tavoitteena tulee olla maamme vahvistaminen osana kansainvälistä tuotantoketjua, jossa voitaisiin tuottaa rokotteita myös kansainvälisille markkinoille. 

Lääkeyritykset tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään tuotannon tehostamiseksi ja rokotteiden saatavuuden nopeuttamiseksi. Tämä on osoitus siitä, että ala on valmis yhteistyöhön koronaviruksen voittamiseksi. 
 

*IP- tai IPR-oikeudet, Intellectual Property Rights, suom. immateriaalioikeudet, teollisoikeudet tai aineettoman omaisuuden oikeudet