Lääkkeiden osuus terveydenhuollon kokonaiskustannuksista pysynyt vakaana

01.11.2022

Lääkkeiden osuus terveydenhuollon kokonaiskustannuksista pysynyt vakaana

Lääkehoitojen kehittymisestä huolimatta lääkekustannusten osuus terveydenhuollon kokonaismenoista on pysynyt 14–16 %:ssa 2008–2020. Samaan aikaan potilaiden toiminta- ja työkyvyssä on saavutettu merkittäviä parannuksia

Tämä selviää Lääketeollisuus ry:n teettämästä selvityksestä, jossa tarkastellaan lääkehoitojen tuottamaa arvoa sekä potilaalle itselleen että yhteiskunnalle. Raportissa tarkastellaan lääkehoidon suoria ja epäsuoria kustannuksia sekä muuta yhteiskunnallista hyötyä. Tarkastelussa on mukana viisi esimerkkisairautta, aikuistyypin diabetes, tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD-taudit), MS-tauti, ihon melanooma ja multippeli myelooma.

Raportista selviää, että esimerkkisairauksien hoidolla on onnistuttu tuottamaan terveitä elinvuosia ja parantamaan potilaiden toiminta- ja työkykyä. Samalla diabeteksen, IBD-tautien sekä MS- taudin osalta potilaskohtaiset kustannukset ovat pysyneet samalla tasolla tai laskeneet kun taas ihon melanooman ja multippelin myelooman osalta potilaskohtaiset kustannukset ovat nousseet. 

Raportista selviää myös, että lääkkeiden kustannusten vuotuinen kasvuprosentti on ollut 1,4 %. Lääkkeiden osuus terveydenhuollon kokonaismenoista on pysynyt tarkastelujaksoilla vakaana, vaikka uusille lääkkeille myönnettävien myyntilupien määrä on tuplaantunut 2010-luvulla ja harvinaislääkkeiden suhteellinen osuus on kaksinkertaistunut. Markkinoille saapuvat uudet lääkehoidot ovat usein tehokkaampia mutta myös kalliimpia.

Myös terveydenhuollon kokonaismenojen kasvu on ollut maltillisempaa, kuin julkisten menojen kasvu keskimäärin. Tämä on merkityksellistä, sillä potilaiden toiminta- ja työkyvyssä on saavutettu merkittäviä parannuksia, ja väestön odotettavissa oleva elinikä on kasvanut 2008–2020. 

Hoitojen ja teknologioiden kehityksen myötä terveydenhuollon resursseja voidaan suunnata sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Monilla terapia-alueilla painopiste on siirtynyt avohoidon suuntaan kalliin osastohoitojen sijaan. 

Tavoitteena on entistä kustannusvaikuttavamman hoidon tuottaminen, mikä edellyttää hoidoilla saavutettavien hyötyjen laajempaa ymmärrystä. Raportin tulokset tukevat käsitystä siitä, että lääkehoidoilla voidaan saavuttaa  potilaiden elämänlaadussa ja toimintakyvyssä merkittäviä hyötyjä, mutta myös yhteiskunnallista hyötyä. Tulevaisuudessa lääkkeen arvoa tulisi tarkastella monipuolisemmin. 


Raportin on laatinut Nordic Healthcare Group Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta.

Lääkkeen arvo -raportin löydät täältä.

--

Lisätietoja:
Suvi Mäklin, erityisasiantuntija
044 5676 920 / suvi.maklin@laaketeollisuus.fi