Lääkkeiden tukkuhinnat laskivat jälleen

07.03.2022

Lääkkeiden tukkuhinnat laskivat jälleen

Reseptilääkkeiden tukkuhinnat laskivat jälleen edellisvuoteen verrattuna, eniten alemman korvattavuusryhmän lääkkeissä. Itsehoitolääkkeiden hinnoissa ei tapahtunut edellisvuoteen nähden juurikaan hintamuutoksia (+0,4 %).

Avohoitoon tarkoitettujen lääkkeiden tukkuhinnat laskivat selvästi vuoden 2021 aikana. Trendi jatkaa kulkua odotettuun suuntaan. Sääntelytoimet ja hintakilpailu toimivat toivotusti ja ovat johtaneet erityisesti reseptilääkkeiden tukkuhintojen jatkuvaan laskuun.

Tukkuhintojen lasku näkyi viime vuonna etenkin korvattavissa lääkkeissä. Alemman erityiskorvattavuuden lääkkeissä tukkuhinnat laskivat lähes 5 prosenttia. Alemman erityiskorvausluokan lääkkeisiin kuuluvat esimerkiksi astma- ja verenpainelääkkeet. 

Ylemmän erityiskorvausryhmän lääkkeiden tukkuhinnat laskivat noin 3,1 %. Näihin lääkkeisiin kuuluvat vakavat kroonisten sairauksien hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten tyypin I diabeteslääkkeet, syöpälääkkeet sekä epilepsia lääkkeet.

Erityisesti tukkuhinnat laskivat viitehintajärjestelmään kuuluvissa lääkkeissä, joissa täyden korvauksen saa vain viitehintaisista lääkkeistä. Järjestelmä tuo siis vahvaa kilpailua alkuperäisten ja rinnakkaisvalmisteiden välille. Alkuperäislääkkeiden hinnat laskivat yli 10 % ja rinnakkaisvalmisteiden hinnat 8,5 %. 

Potilas on oikeutettu Kela-korvauksiin, jos kyse on lääkärin määräämästä lääkekorvausjärjestelmään hyväksytystä reseptilääkkeestä. Viitehintajärjestelmässä potilas voi saada korvauksen korkeintaan voimassa olevan viitehinnan mukaan, ellei lääkäri ole kieltänyt vaihtoa. 

Kela-korvauksia maksetaan kolmen eri luokan mukaan:

  • korvaukset maksetaan vuotuisen 50 € omavastuun ylittävistä lääkekustannuksista
  • peruskorvattavista lääkkeistä korvausosuus on 40 % lääkkeen vähittäishinnasta
  • alemman erityiskorvausluokan lääkkeissä korvausosuus on 65 % lääkkeen vähittäishinnasta
  • ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeissä potilas maksaa 4,50 € ostokertakohtaisen omavastuun ja saa 100 % korvauksen vähittäishinnasta

Lääkkeiden tukkuhintaindeksi on Tilastokeskuksen kokoama tilasto, joka kootaan vuosittain Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta. Indeksi kuvaa vähintään kaksi vuotta markkinoilla olleiden lääkkeiden hintakehitystä ja kokoaa noin 7000 lääkepakkauksen hintakehityksen. Indeksissä eivät ole mukana sairaalassa käytettävät lääkkeet.

Löydät Tilastokeskuksen laatiman raportin täältä.