Oikeutettu etu yhteistyön julkistamisen perusteeksi

21.12.2021 | Petra Tirkkonen, viestintäjohtaja

Oikeutettu etu yhteistyön julkistamisen perusteeksi

Terveydenhuollon ammattilaisten ja lääkeyritysten yhteistyön julkistamisen käytännöt muuttuvat

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset siirtyvät asteittain 1.1.2022 alkaen käyttämään lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyötä koskevan julkistamisen perusteena oikeutettua etua.

Oikeutetun edun käyttö tarkoittaa sitä, että terveyedenhuollon ammattilaiselta ei enää erikseen kysytä suostumusta yhteistyön julkistamiseen, vaan tietojen julkisuus on lähtöoletuksena. Tietojen julkistamisesta voi edelleen kieltäytyä, mutta siitä tulee itse aktiivisesti ilmoittaa lääkeyritykselle.

Osa yrityksistä tulee kuitenkin jatkamaan vielä ainakin tulevana vuonna terveydenhuollon ammattilaisten suostumusten keräämistä tietojen julkistamiseksi. Vain osa jäsenistä on vaihtamassa omaa käytäntöään välittömästi.

Suomessa noin 65 prosenttia terveydenhuollon ammattilaisista on antanut suostumuksensa yhteistyön julkistamiseen. Oikeutetun edun käytöstä on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa.

Suomen Lääkäriliitto ry ja Suomen Apteekkariliitto kannattavat tietojen julkaisemisen perusteena oikeutetun edun käyttöä.Toimintatapa tukee Lääkäriliiton ja Apteekkariliiton kannattamaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lääketeollisuusyhteistyössä.

Lisätietoja 
Laura Labart, p. 040 747 7620, laura.labart@laaketeollisuus.fi
Jaakko Laurila, p. 040 776 3031, jaakko.laurila@laaketeollisuus.fi