Poikkeuksien vuosi 2020

24.05.2021

Poikkeuksien vuosi 2020

Vuosi 2020 jää historiankirjoihin koronavuotena. Harva – jos kukaan - meistä arvasi, kuinka laajat COVID-19 -viruksen leviämisen seuraukset voisivatkaan olla ja kuinka pysyvästi se maailmaamme ja maailmankuvaamme muuttaisi.

Koko yhteiskunta on joutunut muuttamaan toimintaansa. Epävarmuutta on ollut pakko oppia sietämään. Niin kansalaisia yksilöinä kuin koko maatamme on koeteltu monella tapaa. 

Koronakriisin myötä lääketeollisuuden rooli ratkaisun avaimien ja toivon tuojana nousi vahvasti esiin.  Alamme on ennennäkemättömällä tavalla ollut kehittämässä tehokkaita ja turvallisia rokotteita sekä käynnistämässä rokotteiden valmistusta mahdollisimman nopeasti.

Toimijoiden välinen yhteistyö avainasemassa

Yhteistyö on noussut kuluneen vuoden aikana keskeiseksi koronavirusta vastaan taistellessa. Lääkeyritysten tutkijat, akateeminen yhteisö, viranomaiset ovat tehneet kaikkensa yhdessä rintamassa, jotta tämän hetken tilanne olisi mahdollinen: jo useampi koronarokote on saanut myyntiluvan, rokotukset ovat käynnistyneet ja tuotantokapasiteettia kasvatetaan kovaa vauhtia jopa kilpailijarajat ylittäen. 

Yhteistyön voima on todistettu myös lääkehuollon varmistamisessa poikkeusolojen vallitessa. Koko lääkkeiden toimitusketju on toiminut tiiviinä rintamana ja varmistanut lääkkeiden saatavuuden suomalaisille tilanteessa, jossa maiden rajat menivät kiinni, rekat seisoivat rajoilla laivausta odottamassa, ja jossa vientikieltojen uhat kasvoivat. 

Tulevaisuuden askelmerkkejä tarvitaan

Kriisin keskellä ja sitä ennen on Suomessa ja Euroopassa määritelty myös lääkeasioiden kehittämisen ja kansantalouden tulevia askelmerkkejä. 

Siksi on tärkeää, että koronapandemiasta huolimatta, lääkeasioiden uudistaminen on käynnistynyt ja tiekarttaan kohdennettiin syksyllä 12 miljoonaa euroa. Lääkkeiden arvon osoittaminen yhteiskunnalle ja potilaalle onkin ollut myös yhdistyksemme toiminnan keskiössä. Lääkkeet tulee nähdä entistä selkeämmin kuluerän sijaan investointina, jolla on laajat positiiviset vaikutukset.

Terveysalan kasvustrategialle laadittiin niin ikään uusi tiekartta, jota viedään käytäntöön nyt pitkäjänteisesti ministeriöiden ja laajan toimijakentän yhteistyönä. Lääketeollisuuden merkitys kasvaa myös tulevaisuudessa. Sen voidaan nähdä olevan yksi mahdollisista Suomen kasvun ajureista. 

Yhdistyksemme vuosittaisen kyselyn mukaan lääkeyritysten investoinnit kasvoivat vuonna 2020 jopa 39 % vuoden takaiseen lukuun verrattuna. Investointeja tehtiin 330 miljoonalla eurolla, kun vastaava luku vuonna 2019 oli 238 miljoonaa euroa. Yritykset arvioivat investointien kasvun jatkuvan myös tulevina vuosina.

Tämä kertoo siitä, että toimintaympäristön kehittämiseen tehdyt panostukset ovat tuottaneet tulosta ja kasvattaneet Suomen kiinnostavuutta investointikohteena.

Lue lisää vuoden 2020 toimintakertomuksestamme