Sanna Lauslahti lääketeollisuuden Euroopan kattojärjestö EFPIA:n hallitukseen

17.06.2021

Sanna Lauslahti lääketeollisuuden Euroopan kattojärjestö EFPIA:n hallitukseen

Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti on valittu tutkivan lääketeollisuuden Euroopan kattojärjestö EFPIA:n hallituksen jäseneksi.

EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) edustaa Euroopassa toimivaa tutkivaa lääketeollisuutta. EFPIA:n jäseninä on 36 kansallista yhdistystä, 39 johtavaa kansainvälistä lääkeyhtiötä sekä kasvava määrä alan pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Lääketeollisuus ry on yksi EFPIA:n jäsenyhdistyksistä.

EFPIA:n tehtävä on vaikuttaa siihen, että toimintaympäristö tukisi tutkivan lääketeollisuuden työtä tutkia, innovoida ja kehittää potilaille vaikuttavampia uusia lääkehoitoja ja rokotteita kaikkialle Eurooppaan sekä samalla myös vahvistaa Euroopan taloutta. Alan yritykset työllistävät Euroopassa yli 800 000 henkilöä, joista 125 000 henkilöä tekee töitä tutkimuksen ja kehityksen parissa.

Yhdessä jäsenyritystensä kanssa Lääketeollisuus ry:n tavoitteena on tuottaa arvoa potilaalle ja yhteiskunnalle. Yhdistyksen edunvalvonta ulottuu kotimaan lisäksi koko Eurooppaa koskevaan päätöksentekoon.

– Haluamme olla mukana rakentamassa lääketeollisuudesta ja terveysalasta talouskasvua sekä tuomassa ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin. Uskon, että suomalaisilla kehittämisnäkökulmilla ja kokemuksilla on käyttöä myös eurooppalaisen lääkealan kehittämistyössä, Sanna Lauslahti sanoo. 

Lauslahden hallituspaikka tukee yhdistyksen tavoitteita toimia aktiivisesti niin kansainvälisessä kuin suomalaisessa järjestökentässä.

Lisää EFPIA:sta voit lukea heidän verkkosivuiltaan.