Terveys, kestävä talous ja turvallisuus

11.01.2023 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry

Terveys, kestävä talous ja turvallisuus

Terveys, talous ja turvallisuus tulisi näkyä kaikkien puolueiden vaaliohjelmissa tulevana keväänä. Hyvinvoivat ihmiset, joiden perusturvallisuus on kunnossa, ovat myös kestävän talouden perusta.

Väestömme ikääntyy kovaa vauhtia, ja juuri siksi on nyt tärkeää panostaa terveyden edistämiseen ja varmistaa ihmisten työ- ja toimintakyky mahdollisimman pitkään. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon tulee jatkossakin varata riittävät resurssit. Tulevalla hallituskaudella päättäjien tulee varmistaa, että tärkeisiin palveluihin ja vaikuttaviin hoitoihin panostetaan ja terveysjärjestelmäämme kehitetään kestävästi.

Suomalaisen terveysjärjestelmän rahoitus onkin nostettava pohjoismaiselle tasolle. Kun päätämme investoida ihmisten terveyteen nyt, panostamme Suomen tulevaisuuteen.

Jokaisella on oikeus parhaaseen mahdolliseen hoitoon asuin- ja hoitopaikasta riippumatta. Oikea-aikaisilla ja oikein kohdennetuilla lääkehoidoilla ja kattavalla rokotussuojalla voidaan parantaa ja ennaltaehkäistä sairauksia sekä lisätä työ- ja toimintakykyä. Samalla ne ovat keskeinen keino hallita hyvinvointialueiden kustannusten kasvua ja ohjata rajalliset osaajaresurssit juuri sinne, missä niitä tarvitaan eniten. Sairastuessaan ihmisten tulee luottaa, että he saavat parhaan hoidon - ja myös uusimmat vaikuttavimmat lääkehoidot.

Toimivat palvelut ovat osa arjen turvallisuutta. Epävakaassa maailmantilanteessa on yhteiskunnan tehtävä varmistaa, että ihmisten arkiturvallisuus säilyy.

Maamme uusi hallitus tulee tekemään päätöksiä epävakaassa ja arvaamattomassa maailmantilanteessa. Heidän tehtävänsä on parantaa Suomen huoltovarmuutta kaikilla ihmisten ja yhteiskunnan kannalta kriittisillä osa-alueilla. Sitä ei pidä vaarantaa millään lyhytnäköisillä ja harkitsemattomilla päätöksillä.

Rokotteet ja lääkkeet tulee huomioida kriittisinä hyödykkeinä ja niiden saatavuus on kaikin keinoin varmistettava. 

Kiperässä taloustilanteessa Suomen on syytä panostaa erityisesti aloihin, joilla on mahdollisuus saada aikaan talouskasvua. Aiempien vuosien julkiset satsaukset ovat osoittaneet, että terveysala on juuri tällainen ja siksi terveysala tarvitsee uuden kasvustrategian.

Osaajien saatavuus tulee varmistaa nyt ja tulevina vuosina. Samoin yritysten toimintamahdollisuudet ja halukkuus tuoda kansainvälisiä investointeja Suomeen. Tulevan hallituksen onkin syytä pitää tiukasti kiinni tämän hallituksen asettamasta tavoitteesta kasvattaa TKI-investointeja. Myös tutkimustoiminnan jatkuvuus on varmistettava.

Suomen ja koko Euroopan kilpailukyky innovaatioympäristönä ja yritysten toimintaympäristönä tulee varmistaa kaikin keinoin. Kansainvälisessä kilpailussa ei ole varaa hävitä.

Uskomme, että kohti kevään vaaleja mentäessä ehdokkaillamme ja tulevilla päättäjillämme puoluetaustasta riippumatta on ymmärrystä ja viisautta tehdä seuraavan hallituskauden suunnitelma suomalaisten ja maamme parhaaksi.
 


Vaalitavoitteemme:

​​​​​
Jokaisella on oikeus parhaaseen mahdolliseen hoitoon sisältäen vaikuttavimmat lääkehoidot asuin- ja hoitopaikasta riippumatta. Oikea-aikaisella ja oikein kohdennetulla lääkehoidolla voidaan parantaa ja ennaltaehkäistä sairauksia sekä lisätä työ- ja toimintakykyä. Rokotteet ja lääkehoidot ovat myös keskeinen keino hallita hyvinvointialueiden kokonaiskustannuksia ja ohjata rajalliset resurssit oikein.

 • Vahvistetaan lääkkeiden ja rokotteiden rahoitusta osana vaikuttavaa terveydenhuoltoa ja potilaiden eheitä hoitopolkuja.
 • Kasvatetaan terveydenhuollon rahoitusta pohjoismaiselle tasolle. 
 • Yhtenäistetään ja uudistetaan lääkkeiden arviointikäytäntöjä. 
 • Kehitetään kansallista rokoteohjelmaa systemaattisesti ja lisätään rahoitusta.
 • Jatketaan lääkeasioiden uudistusta ja siirrytään viipymättä toimeenpanoon seuraavalla hallituskaudella.
 • Johdetaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa tietoon perustuen. 
 • Kohdennetaan resursseja sinne, missä niillä tuotetaan eniten vaikuttavuutta. 
 • Kehitetään terveydenhuollon it-järjestelmiä ja kansallisia mittareita hoitojen ja palveluiden vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Lue lisää esimerkeistä Lääkkeen arvo -raportista
Lue lisää: Rokotteet investointina suomalaiseen yhteiskuntaan 2022

Lue lisää: Torkki: Lääkkeet - kannattava investointi työ- ja toimintakyvylle
Kiperässä taloustilanteessa Suomen on syytä panostaa aloihin, joilla on mahdollisuus saada aikaan talouskasvua. Terveysala on juuri tällainen. Se tarjoaa yhä useammalle osaajalle töitä ja tuo Suomeen kansainvälisiä investointeja. Siksi terveysala tarvitsee uuden kasvustrategian, jolla Suomen kansainvälinen kilpailukyky varmistetaan.

 • Laaditaan uusi kansallinen terveysalan kasvustrategia, ja toimeenpannaan uusi strategia rivakasti. 
 • Varmistetaan osaajien saatavuus. Tunnistetaan tämän päivän ja tulevaisuuden osaamistarpeet.
 • Varmistetaan riittävä julkinen rahoitus ja resurssit sekä tutkimustoiminnan toimintaedellytykset hyvinvointialueilla.
 • Varmistetaan lainsäädännöllä Suomen kilpailukyky tutkimusympäristönä.
 • Uudistetaan sote-tiedon toisiolaki niin, että se tukee Suomessa tehtävää tutkimusta.
 • Nostetaan TKI-investoinnit neljään prosenttiin BKT:sta TKI-strategian mukaisesti.
 • Suomi toimii innovaatiomyönteisenä maana eurooppalaisessa päätöksenteossa.
 • Suomi on aktiivinen toimija yhteiseurooppalaisen terveystietoalueen kehittämisessä. 

Lue lisää: Kestävää kasvua Life science -alalta PowerPoint-esitys
Lue lisää: Suomi tuotantoympäristönä
Arjen turvallisuus korostuu epävakaassa maailmantilanteessa. Epävakaassa maailmantilanteessa on yhteiskunnan tehtävä varmistaa, että ihmisten arkiturvallisuus säilyy. Lähipalveluiden on oltava saavutettavissa tasapuolisesti ja kaikkein kriittisimpien tuotteiden kuten lääkkeiden saatavuus on varmistettava niin normaalioloissa kuin kriisin aikana. Huoltovarmuus on tärkeä osa varautumista lähipalvelut ovat osa arjen turvallisuutta

 • Lääkkeet ja rokotteet tunnistetaan yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kriittisiksi arkihyödykkeiksi.
 • Varmistetaan lainsäädännöllä ja riittävillä resursseilla häiriötön lääkkeiden saatavuus ja potilasturvallisuus kaikissa olosuhteissa.
 • Lääkkeet ja rokotteet nähdään olennaisena osana yhteiskunnallista huoltovarmuutta. Tunnistetaan yhteiseurooppalaiset ja kansalliset toimenpiteet huoltovarmuuden varmistamiseksi.
 • Uudistetaan lääkkeiden velvoitevarastointilainsäädäntöä ajanmukaiseksi ja joustavaksi.