Terveysala turvaa tulevaa – yhteistyöllä voimme vastata tuleviin haasteisiin

27.04.2022

Terveysala turvaa tulevaa – yhteistyöllä voimme vastata tuleviin haasteisiin

Poikkeuksellinen pandemia-aika siivitti myös vuotta 2021. Lääkehuollon turvaaminen on ollut yhteinen tavoitteemme, ja työ jatkuu koko Eurooppaa ravistelevassa turvallisuustilanteessa. 

Lääketeollisuus on ollut keskeisin toimija koronakriisin hallinnassa. Vuoden 2021 aikana tuotettiin noin 11 miljardia rokoteannosta, ja vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä tuotettujen annosten määrä nousee 18,5 miljardiin annokseen. Vastaavaa ei ole nähty koskaan aiemmin. 

Kriisistä huolimatta tutkiva lääketeollisuus on tutkijoiden johdolla etsinyt uusia ratkaisevia hoitoja sairauksiin, joita voidaan uusilla lääkehoidoilla hoitaa nykyistä paremmin. Tutkimustyö on jatkunut pandemian ajan koska sairaudet ja potilaiden tarpeet eivät odota.

Ei vain hoitoa, vaan myös uusia kasvupolkuja Suomelle

Lääketeollisuuden keskeisenä tavoitteena on ennaltaehkäistä ja parantaa sairauksia ja parantaa ihmisten työ- ja toimintakykyä. Samalla yhteiskunta hyötyy, kun työvuosia saadaan lisää ja sairauspäiviä voidaan vähentää.

Arvoa yhteiskunnallemme ala tuottaa myös investointien ja mm. yhteisöverojen kautta. Etlan tekemän tutkimuksen mukaan tutkivan lääketeollisuuden arvonlisä ja tuottavuus ovat noin tuplaantuneet vuosien 2008–2018 aikana, kun muu yrityssektori on pysynyt ennallaan.

”Lääkeyritysten tuotantoinvestoinnit Suomessa lähes kaksinkertaistuivat vuonna 2021. Tämä osoittaa, että terveysala ja lääketeollisuus osana sitä ovat tässä haastavassa taloustilanteessa tärkeitä kasvua tuottavia aloja”, painottaa Lääketeollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana jatkava Matthew Iles

”Investointien nousu on osoitus myös siitä, että oikeilla päätöksillä ja toimenpiteillä Suomen on mahdollista kasvattaa tutkimus- ja tuotantoinvestointeja merkittävästi tulevinakin vuosina”, Iles jatkaa.

Investoinnit jatkoivat vahvaa kasvuaan jo toista vuotta peräkkäin: ne nousivat 357 miljoonaan euroon, mikä on 8 % enemmän kuin edellisvuonna. 

Yhteistyön merkitys korostuu kriisitilanteissa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja koko maailmanrauhan järkkyminen puhuttaa kaikkia. Tutkiva lääketeollisuus tekee Euroopassa kaikkensa, jotta lääkkeiden saatavuus niin maailmalla yleisesti, mutta myös kriisialueilla varmistetaan niitä tarvitseville. 

Kriisi tulee vaikuttamaan myös Suomen talouteen, ja on entistä tärkeämpää, että lääketeollisuus ja koko terveysala voi osaltaan toimia yhtenä kasvunaloista Suomen talouden tervehdyttämiseksi.Vain yhteistyöllä voidaan vastata Euroopan ja Suomen tuleviin haasteisiin ja luoda vielä enemmän hyvinvointia ihmisten elämään.

”Kiitämme yhteistyöstä lääkealan eri toimijoita, viranomaisia ja päättäjiä. Lääkehuollon turvaaminen Suomessa on ollut yhteinen tavoitteemme ja siinä olemme koronakriisin aikana onnistuneet hyvin. Toimijoiden välinen yhteistyö on ollut tiivistä ja toimivaa ja tällä tiellä jatkamme myös tässä edelleen jatkuvassa epästabiilissa tilanteessa”, kiittelee Lääketeollisuuden toimitusjohtaja Sanna Lauslahti.

Lue lisää vuoden 2021 toimintakertomuksestamme