Tiina Aitlahti ja Nadia Tamminen Lääketeollisuus ry:n johtajatehtäviin 1.5. alkaen

20.12.2021 | Petra Tirkkonen, viestintäjohtaja

Tiina Aitlahti ja Nadia Tamminen Lääketeollisuus ry:n johtajatehtäviin 1.5. alkaen

Lääketeollisuus ry:n hallitus on nimennyt Tiina Aitlahden lääkehoidosta ja lääkehuollosta vastaavaksi johtajaksi ja Nadia Tammisen tutkimuksesta ja innovaatioista vastaavaksi johtajaksi 1.5. alkaen.

Molemmat ovat yhdistyksen pitkäaikaisia työntekijöitä. Aitlahti toimii tällä hetkellä yhdistyksen lakimiehenä ja Tamminen erityisasiantuntijana.
Molemmat tehtävät ovat uusia ja ovat osa yhdistyksen laajempaa organisaatiouudistusta. Yhdistyksen pitkäaikainen lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta jää eläkkeelle tulevana vuonna ja hänen tehtävänsä tullaan jakamaan kahden uuden johtajan kesken. 

”Vaikuttavat lääkehoidot ja rokotteet ovat terveydenhuollon keskeinen työkalu, myös tulevissa sote-palveluissa. Kiitos toimijoiden välisen yhteistyön saatavuus on globaaleista häiriöistä huolimatta Suomessa hyvällä tasolla. Lääketeollisuus on tunnustettu kasvuala ja kansantalouden kasvun vauhdittamiselle on jatkossakin hyvät edellytykset. Luotan siihen, että nyt tehdyt seuraajavalinnat ja yhdistyksen sisäinen huippuosaaminen vievät toimialaa eteenpäin.”, Rinta toteaa. 

Uudet johtajat aloittavat tehtävissään toukokuun 2022 alussa, jolloin myös yhdistyksen nykyisen viestintäjohtaja Petra Tirkkosen vastuualue laajenee ja hän aloittaa yhteiskuntasuhteiden ja viestinnän johtajana. Hänen vastuulleen kuuluvat jatkossa entistä vahvemmin myös vastuullisuusasiat. Lisäksi yhdistys tulee vahvistamaan tulevan vuoden aikana resurssejaan usealla erityisasiantuntijan ja hallintopäällikön rekrytoinnilla.

”Lääketeollisuudella on kriittinen rooli yhteiskuntamme toimintakyvyn kannalta. Uudella organisaatiolla haluamme varmistaa, että lääkehoitoon ja terveysalan kasvustrategiaan liittyvissä kokonaisuuksia yhdistyksellämme on tulevaisuudessakin paras mahdollinen osaaminen, mutta myös tarpeeksi henkilöstöresurssia.”, toteaa Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti.

”Uusi strategiamme ja sidosryhmiemme odotukset kasvavat entisestään ja haluamme vastata niihin kaikin keinoin. Vaikuttamistyömme on paitsi kansallista, tulevina vuosina entistä enemmän myös EU:ssa ja alueellisesti tapahtuvaa. Tämä edellyttää meiltä toimintatapojen uusimista mutta ennen kaikkea riittävää asiantuntijaresurssia.”, Lauslahti jatkaa.

Lisätietoja: Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja sanna.lauslahti@laaketeollisuus.fi , p. 050 512 2380.