Tutkimushoitajakoulutuksilla vauhtia kliinisten lääketutkimusten määrään

08.08.2023 | Pauliina Ehlers, erityisasiantuntija

Tutkimushoitajakoulutuksilla vauhtia kliinisten lääketutkimusten määrään

Kliiniset lääketutkimukset hyödyttävät sekä potilaita että laajemmin yhteiskuntaa. Viimeisten vuosien aikana tutkimusten määrät ovat kuitenkin Suomessa laskeneet. Yhdeksi syyksi on tunnistettu tutkimusresurssien puute, etenkin tutkimushoitajapula. Hieno esimerkki Pohjois-Savon hyvinvointialueelta kuitenkin osoittaa, kuinka yhteisen tavoitteen eteen työskentely ja eri toimijoiden hyvä yhteistyö on pian jo lähes kaksinkertaistamassa tutkimushoitajien määrän.

Kliinisten lääketutkimusten onnistunut toteutus vaatii osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Tutkimushoitajilla on merkittävä rooli tutkimusten käytännön toteutuksessa yhdessä tutkijalääkärin kanssa. Tutkimushoitajavaje on kuitenkin hidastanut ja jopa estänyt lääketutkimusten aloituksia hyvinvointialueilla, joten tutkimushoitajien koulutukseen panostaminen nähdään erittäin tärkeänä niin hyvinvointialueiden kuin tutkimusten toimeksiantajienkin tahoilla.

Kliiniset lääketutkimukset hyödyttävät monella tavalla sekä potilaita että yhteiskuntaa. Potilaiden hoidon laatu paranee ja potilaat saavat uusia lääkehoitoja tai -hoitomuotoja nopeammin käyttöönsä. Kliinisten lääketutkimusten määrän kasvu tuo myös lisää tutkimusinvestointeja maahamme sekä tukee yliopistoissa ja sairaaloissa tehtävää muuta tutkimusta. Yksi erittäin tärkeä hyötynäkökohta on myös terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen kehittyminen - osallistumalla tutkimustoimintaan oppii uutta, oma työnkuva monipuolistuu, työn merkityksellisyyden kokeminen vahvistuu ja saa uudentyyppisiä valmiuksia edetä uralla.

Pohjois-Savon hyvinvointialue on tehnyt tuloksellista yhteistyötä Savonia Ammattikorkeakoulun sekä lääkeyritys Roche Oy:n kanssa tutkimushoitajakoulutukseen liittyen. Vuoden 2023 syksyyn mennessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen tutkimushoitajakoulutuksesta valmistuu yli 40 uutta tutkimushoitajaa - lähes kaksinkertaistaen tämänhetkisen tutkimushoitajaresurssin. Tämä on hieno esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä alan eri toimijoiden välillä ja tulee toivottavasti pian näkymään tutkimustoiminnan ja tutkimusten määrän kasvuna sekä potilaiden entistä parempana hoitona!

Lue onnistuneesta koulutushankkeesta lisää Pohjois-Savon hyvinvointialueen sivuilta: Kesän aikana valmistuu yli 40 tutkimushoitajaa – osaamiselle suuri tarve - Pohjois-Savon hyvinvointialue - Pohjois-Savo (pshyvinvointialue.fi)