Uusi eurooppalainen vertailu: Suomessa potilaan käytettävissä aiempaa vähemmän lääkkeitä

25.06.2024

Uusi eurooppalainen vertailu: Suomessa potilaan käytettävissä aiempaa vähemmän lääkkeitä

Lääketeollisuus ry:n eurooppalainen kattojärjestö EFPIA (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) on julkaissut uuden WAIT-indikaattorin (Waiting to Access Innovative Therapies). Kyseessä on vuodesta 2004 asti koottu laaja eurooppalainen selvitys, joka mittaa innovatiivisten lääkkeiden käyttöönottoa ja siihen myyntiluvan saamisesta kulunutta aikaa.

Tuore raportti kattaa kaikki uudet eli 167 vuosina 2019–2022 keskitetyn eurooppalaisen menettelyn kautta myyntiluvan saanutta lääkevalmistetta 36 maassa. Euroopan tasolla vuoden 2024 WAIT-indikaattorin tarkasteluun kuuluneista valmisteista keskimäärin 43 % oli saatavilla vuoden 2024 alkuun mennessä. Suomi sijoittui vertailussa vasta 18. sijalle.

”Tämän vuotisen heikentyneen maasijoituksen lisäksi erityisen huolestuttavaa on, että Suomen osalta potilaskäyttöön saatujen lääkkeiden prosenttiosuus on laskenut edelliseen WAIT-indikaattorin julkistukseen nähden 11 prosenttiyksikköä. Laskeva trendi on jatkunut nyt useamman vuoden. Tämä tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että eurooppalaisessa vertailussa suomalaisten potilaiden käytettävissä on vähemmän lääkevalmisteita, kuin mitä muissa Euroopan maissa on saatavilla, ja myös suhteessa aiempaa vähemmän kuin mitä on hyväksytty myyntiin”, Lääketeollisuuden toimitusjohtaja Anne-Mari Virolainen toteaa.

Suomessa keskimääräinen aika keskitetystä eurooppalaisesta myyntilupapäätöksestä käyttöönottoon eli julkisesti tiedossa olevaan myönteiseen ratkaisuun lääkkeen sisällyttämisestä sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmään tai sairaaloiden lääkevalikoimaan oli 416 päivää, mikä vie Suomen tässä vertailussa 8. sijalle. Suomi siis menestyy eurooppalaisessa vertailussa heikommin tarkasteltaessa kaikkien potilaiden saatavilla olevien uusien lääkehoitojen lukumäärää ja hieman paremmin, kun katsotaan prosessin kestoa vain sen läpäisseiden lääkehoitojen osalta.

”Vuoden 2024 WAIT-indikaattori osoittaa kokonaisuudessaan, että uusien lääkkeiden potilaskäyttöön saamiseen kuluva aika vaihtelee edelleen merkittävästi, ja erot voivat olla erittäin merkittäviä jopa naapurimaiden välillä. Sen varmistaminen, että lääkkeet tavoittavat kansalaiset heidän asuinpaikastaan riippumatta, täytyy olla yhteinen vastuumme. Suomessa on nyt kansallisesti soitettava hälytyskelloja: trendin jatkuessa olemme kohta Euroopan heikoimpia turvaamaan uudet lääkehoidot niitä kipeästi tarvitseville potilaille”, varoittaa Virolainen.

Koko WAIT-indikaattorin materiaali löytyy EFPIA:n sivuilta.

Lisätietoja: viestintäjohtaja Arto Virtanen, p. +358 44 537 02 44, arto.virtanen@laaketeollisuus.fi