Tiina Aitlahti

Lakimies

Puh. 050 347 7917

Vastuualueet:

- Hinta ja korvattavuus

- Lääkejakelu

- Lääkevalvonta ja -tutkimusasioiden juridiikka

- Tietosuoja ja liikesalaisuus