Nadia Tamminen

Johtaja, tutkimus ja innovaatiot

Puh. 040 748 4373

Vastuualueet:

- Teollisuus- ja innovaatiopolitiikka

- Tutkimus ja innovaatiot

- Data ja digitalisaatio

- Laaturekisterit, RWD