Suomen lääkemarkkinat

Apteekkimyynti hallitsee Suomen lääkemarkkinoita

Suomen lääkemyynti on vain reilun prosentin koko Euroopan lääkemyynnistä. Olemme kansainvälisesti katsottuna hyvin pieni, mutta korkean osaamisen ansiosta kiinnostava markkina-alue. Suomessa lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä ohjaavat vahvasti lääkemarkkinoita.  

Hintakilpailu ohjaa lääkemarkkinoita

Suomessa markkinadynamiikkaa ohjaa hintakilpailu, jota on kasvattanut merkittävästi

  • lääkevaihto, joka käynnistyi 2003
  • viitehintajärjestelmä, joka tuli lääkevaihdon tueksi 2009
  • kopiolääkeyritysten tulo markkinoille, mikä on laskenut rajusti lääkkeiden hintoja.

Näiden toimien myötä myös Kelan lääkekorvausmenot ovat kasvaneet korkeintaan maltillisesti.

Valtaosa korvattavien lääkkeiden myyntiä

Muutokset korvausjärjestelmässä heijastuvat erityisesti apteekkien lääkemyyntiin, joiden osuus kokonaismyynnistä on lähes 70 prosenttia.

Apteekkien lääkehankinnoista  

  • korvattavia lääkkeitä on noin 80 prosenttia
  • itsehoitolääkkeiden osuus on noin 13–14 prosenttia
  • ei-korvattavien reseptilääkkeiden osuus jää alle 10 prosentin.

Sairaalalääkkeiden osuus kokonaismyynnistä oli vuonna 2017 noin 27 prosenttia. Vähittäistavarakauppa ja muu myynti vastaa vain noin 2 prosenttia lääkkeiden kokonaismyynnistä. 

Lisää aiheesta: Lääkemarkkinat

Tilastot:

Lääkkeiden tukkumyynti Suomessa 2008-2017
Lääkkeiden tukkumyynti Suomessa 2017
Lääkkeiden terapiaryhmittäinen myynti 2017
Lääkkeiden tukkumyynti apteekeille 2017
Merkittävimmät itsehoitolääkkeet 2017
Suurimmat lääkeyritykset Suomessa 2017
Suomen myydyimmät lääkevalmisteet 2017
Apteekkimyynnin jakautuminen 2016