Avoimina kohti rohkeaa yhteistyötä

18.06.2021 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Avoimina kohti rohkeaa yhteistyötä

Kuntavaalit on käyty monivaiheisen ja poikkeuksellisen pitkäksi venyneen vaalikampanjoinnin jälkeen. Jännitystä ja yllätyksiä ei kyllä näistä vaaleista puuttunut! Kaikille ehdokkaille isot kiitokset itsenne peliin laittamisesta, ja lämpöiset onnittelut valituille.

Vaalituloksia jännittivät ehdokkaat ja puolueet sekä ennen kaikkea me äänestäjät. Kotikunnissa nimittäin tehdään arkisia hyviä tekoja kaikkien kuntalaisten kantimista vauvasta vaariin – on kyse sitten lenkkipoluista, kouluista, teattereista ja vielä hetken aikaa terveyskeskuksista ja lääkäriin pääsystä tai siitä, miten kunnan kotihoito toimii.  

Kuntatasolla asioita viedään monesti eteenpäin yhdessä puoluerajat ylittäen. Tällöin päättäjäryhmiä yhdistää yhteinen tahtotila ja tavoite, ei niinkään puoluetausta. Sana yhteistyö onkin tässä se ratkaiseva asia.

Huolimatta siitä, että monen kunnan puolueiden valtasuhteet muuttuivat merkittävästi, uskomme, että uudet valtuutetut lähtevät tekemään erinomaista yhteistyötä yli puoluerajojen – ehkä jo ennen kuin ensimmäistä valtuustokokousta on pidetty. Sillä yhteisenä tavoitteena tulee olla kuntien elinvoimaisuuden kehittäminen ja parhaiden mahdollisten palveluiden tarjoaminen kuntalaisille.

Oman mausteensa tulevien valtuustojen työskentelyyn tuo tieto siitä, että sote-uudistus näyttäisi etenevän. Uusien hyvinvointialueiden rakentaminen, maakuntavaalit sekä kuntien muuttuva rooli haastavat jokaista päätöksentekijää varmasti monesta suunnasta, ja lukuisat jäissä olleet kehittämisasiat on syytä nytkäyttää eteenpäin.

Valittujen valtuutettujen tehtävä onkin ehkä aikakautemme haastavin juuri nyt. Tässä tarvitaan voimia ja taitoa. 

Me yhdistyksenä saimme kuntavaalien alla mahdollisuuden kiertää virtuaalisesti läpi Suomen ja keskustella kuntavaaliehdokkaiden kanssa siitä, kuinka he tulevina vuosina aikovat edistää uusien työpaikkojen syntymistä ja millaisena kumppanina he näkevät terveysalan toimijat talouskasvun mahdollistajina.

Yhdessä voimme siivittää Suomen kestävän kasvun tielle. 

Oli ilo havaita, kuinka edes koronapandemia ei ole onnistunut lannistamaan maakuntiemme toimijoita. He ovat valmiita jatkamaan jo toimiviksi todettuja yhteistyömalleja ja toisaalta ennakkoluulottomasti rakentamaan aivan uutta.

Tällaisesta rohkeasta avauksesta saimme viime viikolla kuulla, kun Bayer julkisti noin 250 miljoonan euron investointipäätöksensä Turkuun. Investointi on yksi viime vuosien suurimmista Suomessa ja on siksi paitsi Bayerille yrityksenä, myös koko Suomelle ja luonnollisesti Turulle todella merkittävä.

Investointi on myös malliesimerkki siitä, mitä kaikkea yhteistyöllä voidaan saada aikaiseksi. Bayer on todennut, että näin merkittävät investointipäätökset edellyttävät erittäin tiivistä yhteistyötä monien sidosryhmien kanssa ja että keskustelu mm. Suomen hallituksen kanssa on ollut ensiarvoisen tärkeää.

Uskomme vahvasti, että hyvä tuo mukanaan hyvää. Rohkeat päätökset kannustavat myös muita rohkeuteen. Esimerkiksi lääketeollisuuden investoinnit kasvoivat jo viime vuonna merkittävästi ja investointihalukkuutta lähivuosille on olemassa (Lääketeollisuuden investoinnit 2020). Se tarkoittaisi Suomelle lisää verotuloja, talouskasvua ja uusia työpaikkoja.

Tämä edellyttää onnistuakseen kuitenkin rohkeutta paitsi yrityksiltä ja sijoittajilta, myös päättäjiltä. Nyt jos koskaan uusien kuntapäättäjien on paikallaan pohtia oman alueensa vetovoimaisuutta ja mahdollisuuksia houkutella investointeja alueelleen sekä kirjata nämä tavoitteet mukaan valtuustosopimukseen ja sitä kautta saada ne osaksi kunnan elinvoiman vahvistamista.

Lisäksi tarvitaan avointa ja rehellistä vuoropuhelua toimijoiden kesken, ja siinä meillä tässä kiinnostavassa uudessa poliittisessa tilanteessa on varmasti kaikki mahdollisuudet onnistua.