Euroopan terveysriippumattomuuden varmistaminen on tärkeää

23.04.2024 | Ritva Lehtonen, toimitusjohtaja, Sanofi Oy 

Euroopan terveysriippumattomuuden varmistaminen on tärkeää

Terveys on investointi, ei kustannus.

Tämä oli selvää koronapandemian aikana, mutta siitä pitää muistuttaa, kun teemme terveysalan päätöksiä. Euroopan terveysriippumattomuuden varmistaminen on yhtä tärkeää kuin energia- tai elintarvikeriippumattomuudesta huolehtiminen. Terveysriippumattomuus voidaan nähdä esimerkiksi omavaraisuusasteeksemme niin tutkimuksen, raaka-ainevalmistuksen kuin tuotannonkin osalta. 

Rokotteet ovat yksi aikamme suurimmista lääketieteellisistä saavutuksista: niiden avulla pelastetaan maailmanlaajuisesti noin 2–3 miljoonaa ihmishenkeä vuosittain. Rokotteet auttavat suojelemaan yhteisöjämme ja vähentävät terveydenhoidon tarvetta. Rokotteet ovat monella tapaa ihmiskunnan kehityksen mahdollistajia. Niillä ehkäistään vakavia sairauksia, parannetaan elämänlaatua ja voidaan pienentää sosioekonomisia eroja1

Lääketeollisuus on Euroopan unionissa nettopositiivinen toimija ja kilpailukyvyn edistäjä. Meidän on huolehdittava, ettemme menetä jalansijaamme esimerkiksi Aasialle ja Yhdysvalloille. Lääketeollisuus on johtava teollisuussektori tutkimus- ja tuotekehitysalalla, merkittävä työnantaja ja ennen kaikkea arvon tuottaja kansalaisille.


Suomi on kokoaan suurempi


Suomella on mahdollisuus saada investointeja ja tuoda kasvua erityisesti rokotteiden osalta juuri tutkimus- ja tuotekehityksen saralla. Hyvänä esimerkkinä Suomen ”kokoaan suuremmasta” roolista tutkimus- ja tuotekehityksen alalla on rokotetutkimus.2  FVR toteaakin vuosiraportissaan, että keskeisinä onnistumisina tutkimustoiminnassa on muun muassa korkea tutkimuksiin osallistuvien määrä ja tutkittavien vapaaehtoisten erittäin matala keskeyttämisprosentti (2 %). Hienoa luettavaa meille eurooppalaisille!

Rokotetutkimuksessa ei ole kyse vain Suomen kilpailukyvystä, vaan myös laajemmin EU:n kilpailukyvystä. Kun otetaan huomioon Euroopan väestörakenne, on työ- ja toimintakykyinen väestö tärkeä talouskasvun mahdollistaja. Jo nyt noin 80 % tällä hetkellä lääkeyhtiöiden kehitysputkessa olevista rokotteista on aikuisväestölle suunnattuja1.  

EU-vaalien lähestyessä on hyvä muistaa, että terveys ja talous kulkevat käsi kädessä. Lääkkeillä ja rokotteilla saadaan merkittäviä terveyshyötyjä. On tärkeää, että kehitämme eurooppalaista lainsäädäntökehikkoa pitkäjänteisesti ja eteenpäin katsoen eri toimijoiden kanssa.

Nyt on aika toimia. 


Viitteet: 
1  Vaccines Europe 
2  FVR vuosikertomus

MAT-FI-2400190