Vaaliteemamme EU-vaaleissa 2024


Terveys on aikamme haaste. Eurooppalaiset valtiot kohtaavat lisääntyviä terveyshaasteita ikääntyvän väestöpohjan kanssa samaan aikaan, kun väestön määrä vähenee ja yhteiskuntien taloudellinen kantokyky heikkenee. Terveyden ylläpito ja terveydenhuolto on kaikissa jäsenmaissa iso kuluerä. Osa järjestelmistä on enemmän julkisesti kustannettuja kuin toiset, mutta myös potilaiden maksuosuudet vaihtelevat paljon.

Uusilla lääkehoidoilla on merkittävästi parannettu väestön terveyttä ja toiminta- ja työkykyä: väestön elinajanodote on parantunut, sairastavuusindeksi on laskenut ja menetämme yhä vähemmän elinvuosia aikaisempaan verrattuna. Eurooppalaisten elinajanodote ja terveet elinvuodet vaihtelevat kuitenkin jäsenmaittain, mikä korreloi myös terveydenhuoltopalveluiden saatavuuden ja innovaatioiden käyttöönoton kanssa. 

Monessa Euroopan maassa käydään keskustelua terveydenhuollon priorisoinnista ja hoidon vaikuttavuudesta. Kustannusvaikuttavuudesta pitäisi edetä keskustelemaan koko hoitoketjun vaikuttavuudesta ja terveystuloksista. Lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet ovat merkittävä osa hoitoketjua, mutta kuitenkin vain yksi osa. Lääkekustannusten osuus terveydenhuollon kokonaismenoista vaihtelee jäsenmaittain, mutta säännönmukaisesti suurin osa rahasta menee jonnekin muualle terveydenhuollossa.