Uudet mepit - muistakaa lääkkeet osana EU:n strategista autonomiaa!

14.06.2024 | Sanna Viitanen, External Affairs, Patient Engagement and Advocacy Manager, Johnson&Johnson 

Uudet mepit - muistakaa lääkkeet osana EU:n strategista autonomiaa!

Lääketeollisuus on keskeinen osa Euroopan strategista autonomiaa eli kykyä hallita Euroopan omaa terveyspolitiikkaa ja toimitusketjuja. Strateginen autonomia on olennaista kriittisten lääkkeiden, tuotannon ja saatavuuden kannalta. Euroopan unioni tarvitsee vahvan ja innovatiivisen lääketeollisuuden vastatakseen EU:n kansalaisten terveydenhuollon tarpeisiin.

Suomen näkökulmasta on tärkeää osallistua aktiivisesti Euroopan strategisen autonomian rakentamiseen, sillä se edistää paitsi Euroopan, myös Suomen lääketeollisuuden ja potilaiden etuja.

Yksi strategisen autonomian perusta on liiketoiminnalle suotuisan ympäristön edistäminen. Tämän saavuttamiseksi EU:n on varmistettava innovaatiomyönteisen lainsäädännön luominen, joka tarjoaa lääketeollisuudelle vahvoja kannustimia tutkimukselle ja -kehittämiselle. Kilpailukykyinen tutkimus- ja kehitysympäristö antaa paremmat edellytykset sille, että lääkealan yritykset investoivat Eurooppaan tulevaisuudessakin. Parhaillaan käynnissä olevan EU:n lääkelakipaketin uudistus on merkittävä sekä Euroopan että Suomen kilpailukyvylle. Lainsäädäntöuudistuksilla ei saa vaarantaa Euroopan houkuttelevuutta terveysinvestointien ja lääketutkimuksen kohteena.

Lääketeollisuus on toimialana geopoliittisen kilpajuoksun ja strategisen autonomian keskiössä. Lääketeollisuuden tutkimusta on jo pitkään siirtynyt Euroopasta Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja kehittyviin maihin. Näin ei voi jatkua. Euroopan tuleekin viedä nopeasti eteenpäin toimia, joilla kasvatetaan kilpailukykyä sekä terveysalan ja lääketeollisuuden investointeja. Kansainvälisessä kilpailussa lääketutkimuksista menestyvä Eurooppa on suomalaisen potilaan etu.
 

Kriittisten lääkkeiden saatavuus on varmistettava


Saatavuushäiriöiden ehkäiseminen ja hallinta edellyttävät kohdennettuja toimia erityisesti kriittisten lääkkeiden osalta. Kyse on siis muustakin kuin toimitusvarmuudesta. Kasvavan yritystoiminnan toimitusketjut voivat tulla lähemmäksi Eurooppaa pitkällä aikavälillä. On olennaisen tärkeää tunnistaa kriisien kannalta kriittiset hoidot ja varmistaa näiden lääkkeiden saatavuus. Kriisejä ei torjuta lisäämällä hallinnollista taakkaa kaikille markkinoilla oleville valmisteille. 

Euroopan tulee reagoida saatavuushäiriöihin ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Lääketeollisuus on ehdottanut yhteisten tietokantojen tehokkaampaa hyödyntämistä. Esimerkiksi Euroopan lääkepulafoorumi (ESMP) voisi toimia lääkkeiden saatavuuteen liittyvien tietojen keskustietovarastona. Lisäksi EU-maissa on erinomainen mahdollisuus hyödyntää Euroopan lääkevarmennusjärjestelmää (EMVS) saatavuusriskien tunnistamisessa, lisäämättä tarpeetonta hallinnollista rasitetta.
 

Konkreettiset toimet lääkeomavaraisuuden turvaamiseksi 


Lääketeollisuus pitää perusteltuna, että komissio valmistelee laaja-alaisesti erilaisia ratkaisukeinoja lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi. Lääketeollisuus on erityisen tyytyväinen komission perustamaan kriittisten lääkkeiden allianssiin, joka kokoaa yhteen kaikki asiaankuuluvat toimijat kehittämään yhdessä rakenteellisia, pitkälle tulevaisuuteenkin tähtääviä ratkaisuja.

Tarvitsemme innovaatioita tukevan säädöspohjan lisäksi konkreettisia käytännön toimia, joilla varmistetaan työvoiman saatavuus ja lääketeollisuuden infrastruktuurin häiriötön toiminta. Huolehtimalla ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta ja turvaamalla tarvittavan teollisen infrastruktuurin Eurooppa voi ylläpitää ja vahvistaa lääkeomavaraisuuttaan.

Siinä on työnsarkaa myös vastavalituille mepeille.


CP-459139 6/2024