Kannanotot

18.03.2021 | Lääketurva-asiantuntijaryhmä, Lääketeollisuus ry

Haittavaikutuksista on tärkeä ilmoittaa

Haittavaikutukset ovat osa lääkkeen ja rokotteen turvallisuusseurantaa

01.03.2021 | Mia Bengtström, erityisasiantuntija

Kansainvälisesti edistyksellistä biopankkilakiamme ei tule rapauttaa

Biopankkitoiminnan edellytykset tulee säilyttää karsimalla tarpeettomat toimintaa estävät säännökset lakiluonnoksesta. Luonnos vaatii jatkovalmistelua tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. 

25.02.2021 | Nadia Tamminen, erityisasiantuntija, Lääketeollisuus ry

Elpymisrahalla voidaan vahvistaa terveysalaa tutkimuksesta tuotantoon

Euroopan komission elpymisrahalla on merkittävä rooli COVID-19 -pandemian talouskriisin taittamisessa. Rahat on siis käytettävä viisaasti. Suomi tarvitsee uusia kasvutoimialoja ja -yrityksiä, jotka pystyvät investoimaan ja luomaan työpaikkoja nopeasti. Terveysala on yksi näistä aloista.

15.02.2021 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Patentit eivät ole este rokotteiden saatavuudelle tai yhteistyölle

Rokotteiden saatavuus ei ratkea patentteja vapauttamalla, koska koko maailman rokotetuotannon kapasiteetti on rajallinen.

08.02.2021 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Lääketeollisuus ry: ”Hyvään hoitoon pääsy kuuluu kaikille”

Lääkehoidon kehitys mahdollistaa entistä useamman potilaan hoidon sairaalahoidon sijaan kotona

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 17