Kannanotot

08.10.2019

Lääkehuollon tiekartalle tarvitaan rahoitusta vuodelle 2020

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuoden alussa raportin lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista. Raportissa tarkasteltiin lääkehoidon ohjaukseen liittyviä rahoitusvastuun muutoksia, ohjauksen edellyttämää tietopohjaa ja työvälineitä sekä lääkkeiden jakelua ja saatavuutta. Budjettiesityksestä vuodelle 2020 puuttuu kuitenkin rahoitus tiekartan toimeenpanoon.

20.09.2019 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Lääketeollisuus ry tukee perusterveydenhuollon vahvistamista

Lääketeollisuus ry kannattaa hallituksen päätöstä kohdistaa kehittämistoimet palveluiden uudistamiseen. Tämä on tärkeää myös lääkehoidon, lääkehuollon ja -tutkimuksen näkökulmasta.

18.09.2019

Hallituksen budjettiesitys on kannustava ja positiivinen viesti terveysalalle

Antti Rinteen hallituksen esitys vuoden 2020 talousarviosta julkistettiin eilen. Lääketeollisuus ry näkee, että esitys luo hyvät lähtökohdat tutkimustoiminnalle, suomalaisen osaamisen varmistamiselle ja Suomen kilpailukyvyn vauhdittamiselle.

13.09.2019

Laaturekistereillä vaikuttavampia ja tasa-arvoisempia terveydenhuollon palveluita

Laaturekisterit ovat avainroolissa vaikuttavan ja yhdenvertaisen terveydenhuollon kehittämisessä. Ne ovat tulevaisuusinvestointeja, joihin alkaneella hallituskaudella tulee investoida.

06.09.2019

Lausunto: Lääketeollisuus ry tukee ehdollisen korvattavuuden jatkamista

Ehdollisen korvattavuuden jatkaminen mahdollistaa uusien lääkkeiden saamisen ripeästi ja tasapuolisesti niitä tarvitseville potilaille

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13