Biosimilaareilla säästetään jo nyt, ja ne on otettu käyttöön laajasti

13.04.2022 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Biosimilaareilla säästetään jo nyt, ja ne on otettu käyttöön laajasti

Merkittävä osa biosimilaarien tuomasta säästöpotentiaalista hyödynnetään jo nyt. Tämä tulee huomioida, kun avohoidon lääkesäästöjen toimenpiteistä päätetään.

Vuonna 2017 tehtiin uudistus, jonka myötä korvattavaksi otettavan biosimilaarin hinta on vähintään 30 % alkuperäislääkkeen hintaa alhaisempi, ja samalla biologisen alkuperäislääkkeen hinta lasketaan vastaavasti. 

Tiukentunut hinnoittelua koskeva sääntely sekä uusien biosimilaarien tuoma kilpailu ovat tuoneet jo huomattavat, n. 80 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Säästötavoitteet on tuplattu uudistuksen tavoitteeseen nähden, joka oli 40 miljoonaa. 

Lisäksi Lääkkeiden hintalautakunta arvioi hintoja säännönmukaisesti aina muutaman vuoden välein, minkä myötä biologisten lääkkeiden hintojen lasku on jatkunut edelleen tämänkin vuoden aikana. 

Lääketeollisuus ry:n mielestä on tärkeää, että kaikki säästötoimenpiteet perustuvat luotettaviin laskelmiin. Tämä on suomalaisten lääkkeen käyttäjien ja potilaiden etu. Säästöarvioita ei voi perustaa laskelmiin, joissa ei huomioida jo aiemmin tehtyjen toimien hintoja laskeneita vaikutuksia. 

Biosimilaarien määrän kasvu ja vaihtoehtojen lisääntyminen vaikuttavat hintakilpailuun. Kun useita keskenään kilpailevia vaihtoehtoja on saatavilla, syntyy aktiivista hintakilpailua luonnostaan. Biosimilaarien yleistymisen myötä monelle potilaalle hoito aloitetaan jo nyt suoraan biosimilaarilla alkuperäisen valmisteen sijaan.  

Sairaaloissa biosimilaarit ovat hyvin yleisesti käytössä, ja on myös tilanteita, joissa alkuperäinen valmiste voittaa kilpailun edullisemmalla hinnalla. Sairaaloissa on käytössä säännönmukaiset kilpailutukset lääkevalmisteille. 

Keskeistä onkin varmistaa, että järjestelmä kannustaa kulloinkin edullisimman vaihtoehdon käyttöön – oli se sitten alkuperäisvalmiste tai biosimilaari.

Näemme myös, että Kela-korvattavien lääkkeiden kohdalla biosimilaarien tuomaa kilpailua voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin ja tätä kautta varmistaa säästöjen kertyminen. Se mahdollistuu ennen kaikkea siten, että lääkäreillä, jotka lääkkeen potilaalle määräävät, on käytössään kaikki riittävät välineet ja kannusteet lääkekustannusten huomioimiseksi. Näistä työkaluista lausuimme jo aiemmin.

Suomessa lääkkeiden tukkuhinnat ovat muihin Euroopan maihin verrattuna matalat, mutta kuluttajan lääkkeestä maksama hinta on eurooppalaista keskiarvoa korkeampi. Tukkuhinnat ovat laskeneet joka vuosi. Vuonna 2021 ne laskivat hieman yli neljä prosenttia. 

Nämä luvut tukevat useita viranomaisselvityksiä, jotka ovat osoittaneet, että säästöjen saamiseksi myös apteekkitaloudessa on mahdollista tehdä ripeitä kustannustehokkuutta parantavia uudistuksia. Nämä uudistukset säästävät niin potilaiden kuin yhteiskunnankin lääkekustannuksia ja ovat tehtävissä ilman, että suomalaisille arvokkaiden apteekkipalveluiden toimivuus vaarantuu.