Talous ja terveys kulkevat käsi kädessä!

07.06.2022

Talous ja terveys kulkevat käsi kädessä!

Jokaisella on oikeus parhaaseen mahdolliseen hoitoon asuin- tai hoitopaikasta riippumatta. Oikea-aikaisella ja oikein kohdennetulla lääkehoidolla voidaan parantaa ja ennaltaehkäistä sairauksia sekä lisätä työ- ja toimintakykyä. Se on keskeinen keino hallita hyvinvointialueiden kokonaiskustannuksia ja purkaa hoitovelkaa.

Hyvinvoivat ihmiset ovat myös kestävän talouden perusta. Siksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon tulee jatkossakin varata riittävät resurssit. Jos päätämme panostaa tärkeisiin palveluihin ja vaikuttaviin hoitoihin, investoimme paitsi ihmisten terveyteen myös Suomen tulevaisuuteen.

Kiperässä taloustilanteessa Suomen on syytä panostaa erityisesti aloihin, joilla on mahdollisuus saada aikaan talouskasvua. Aiempien vuosien julkiset satsaukset ovat osoittaneet, että terveysala on juuri tällainen. Se on ala, joka voi tarjota yhä useammalle osaajalle töitä, ja tuoda Suomeen merkittäviä kansainvälisiä investointeja. Siksi terveysala tarvitsee uuden kasvustrategian, jolla Suomen kilpailukyky varmistetaan.

Epävakaassa maailmantilanteessa on yhteiskunnan tehtävänä varmistaa, että ihmisten arkiturvallisuus säilyy. Lähipalveluiden on oltava saavutettavissa tasapuolisesti, ja kaikkein kriittisimpien tuotteiden kuten lääkkeiden saatavuus on varmistettava niin normaalioloissa kuin kriisin aikana.

1. Kestävä talous edellyttää terveyttä ja hyvinvointia – lääkehoitoihin panostaminen kannattaa

  • Hyvinvoivat, työ- ja toimintakykyiset ihmiset ovat kestävän talouden perusta.
  • Lääkehoidoilla ja rokotteilla saadaan aikaan merkittävää terveyshyötyä. Kaikille tulee varmistaa vaikuttavimmat hoidot tasapuolisesti.
  • Palveluiden ja hoitojen vaikuttavuus, toimivat hoitopolut on varmistettava kaikilla alueilla.

2. Osaaminen ja innovaatiot ovat Suomen kasvun avaimia

  • Terveysala on yksi Suomen kasvualoista.
  • Tutkimus- ja innovaatiotoimintaa on vahvistettava kasvualoilla.
  • EU:n innovaatiomyönteisyys on edellytys Suomen kilpailukyvylle.

3. Arjen turvallisuus korostuu epävakaassa maailmantilanteessa

  • Toimiva terveydenhuolto ja saavutettavat lähipalvelut ovat osa arjen turvallisuutta
  • Huoltovarmuus on tärkeä osa varautumista. Se tulee varmistaa vahvistamalla sekä kotimaista että eurooppalaista tutkimusta ja tuotantoa.

Tutustu hallitusohjelmiimme tarkemmin täällä