Lääkemarkkinoinnin valvontakunta

Lääkkeiden markkinoinnilla on omat sääntönsä

Lääkemarkkinointia valvoo Lääkemarkkinoinnin valvontakunta. Myynnin edistämisen lisäksi lääkkeiden markkinoinnin tärkeä tehtävä on varmistaa, että lääkkeitä käytetään oikein.

Lääkkeitä ei saa markkinoida miten ja kenelle tahansa. Lääketeollisuus tuntee vastuunsa – lakien lisäksi lääkkeiden markkinointia sääntelevät alan omat Eettiset ohjeet.

Suomi on edelläkävijä lääkemarkkinoinnin omaehtoisessa valvonnassa ja lääkealan itsesäätelyssä. Omaehtoinen valvonta on toiminut jo yli 50 vuotta. Sen malli on samanlainen kuin esimerkiksi lehdistöllä, jota valvoo Julkisen sanan neuvosto.

Ohjeet suojaavat kuluttajaa

Lääketeollisuus ry:n jäsenet ovat sitoutuneet yhdistyksen ylläpitämiin Eettisiin ohjeisiin. Ne perustuvat lääke-, kuluttaja- ja kilpailusäädäntöön sekä kansainväliseen lääkemarkkinointia sääntelevään normistoon. Rikkomuksista voi saada suuretkin seuraamusmaksut.

Eettiset ohjeet sisältävät ohjeita

  • lääkemarkkinointiin
  • lääke-esittelyn tapoihin
  • lääketeollisuuden ja potilasjärjestöjen väliseen yhteistyöhön
  • kuluttajille suunnattuun tiedotukseen ja informaatioon, joka liittyy terveyteen ja sairauksiin.

Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet (pdf)

Lääkemarkkinoinnin valvontakunta – puolueeton valvontajärjestelmä

Lääkemarkkinoinnin valvontakunta valvoo ja ohjaa lääkemarkkinoinnin ohjeiden noudattamista. Sen valvontaelimissä toimivat jäsenet ovat puolueettomia lääke- ja oikeustieteen, farmasian ja markkinoinnin asiantuntijoita.

Valvontajärjestelmän kokoonpano (PDF)

Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan yhteystiedot ja tehtävät:

Laura Labart
Erityisasiantuntija
Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan sihteeri

Puh: 09 6150 4911

Jaakko Laurila
Erityisasiantuntija: Tarkastusvaliokunta I ja II:n sihteeri
Puh: 09 6150 4926

Tarja Udd
Assistentti
Puh: 09 6150 4927

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Efpia Codes of Practise

IFPMA Marketing Code

 

 

"10 oikein" -esite listaa ja antaa käytännön vihjeitä, mitä kannattaa huomioida ja varmistaa ennen kuin lähettää lääkkeen markkinointiaineiston ennakkotarkastukseen.

"10 oikein / 10 Correct" (PDF)

 

Lääkemarkkinoinnin valvontakunnassa käsiteltyjen tapausten määrä ja päätösten lyhennelmät löytyvät valvontakunnan toimintakertomuksesta.

Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan toimintakertomus 2018

Valvontajärjestelmä on avoin – kuka tahansa voi tehdä kantelun Lääketeollisuus ry:n jäsenyritysten markkinoinnista.

Ohjeet kantelun ja valituksen tekemiseen