Blogit

11.01.2022

Parlamentaarisen työryhmän linjaama suunta on oikea

Lääkerahoitusjärjestelmän uudistamistyötä tulee jatkaa potilaiden yhdenvertaisuutta edistäen

17.12.2021 | Suvi Mäklin, erityisasiantuntija

Lääkekustannuksia tulee tarkastella osana soten kokonaiskustannuksia ja vaikuttavuutta

Yhtenäisempää sote-tietopohjaa kehitetään ja yhä enemmän tietoa on julkisesti saatavilla. Ensiarvoisen tärkeää on ymmärtää, mitä käytettävissä olevasta tiedosta voidaan päätellä. 

29.11.2021 | Jonna Nurminen, viestintäpäällikkö, MSD

MSD:llä ympäristövastuullisuus korostunut jo kymmenen vuotta

WWF:n Green Office on työpaikkojen ympäristöjärjestelmä, jonka avulla yritykset ja organisaatiot voivat vähentää toimiston ekologista jalanjälkeä ja edistää kestävää elämäntapaa.

08.11.2021 | Juha Laine, Kaisa Tuppurainen, Oskari Virtanen

Pahimmillaan nykyjärjestelmä hidastaa potilaiden mahdollisuuksia saada välttämätöntä lääkehoitoa oikea-aikaisesti

Suomessa lääkkeen rahoitus ja arviointi määräytyvät sen mukaan, annosteleeko potilas lääkkeensä itse vai annetaanko lääke sairaalassa. Tämä periaate soveltuu huonosti nykyaikaiseen lääkehoitoon. 

1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 29