Kannanotot

13.09.2019

Laaturekistereillä vaikuttavampia ja tasa-arvoisempia terveydenhuollon palveluita

Laaturekisterit ovat avainroolissa vaikuttavan ja yhdenvertaisen terveydenhuollon kehittämisessä. Ne ovat tulevaisuusinvestointeja, joihin alkaneella hallituskaudella tulee investoida.

06.09.2019

Lausunto: Lääketeollisuus ry tukee ehdollisen korvattavuuden jatkamista

Ehdollisen korvattavuuden jatkaminen mahdollistaa uusien lääkkeiden saamisen ripeästi ja tasapuolisesti niitä tarvitseville potilaille

26.08.2019 | Tiina Aitlahti, lakimies, Lääketeollisuus ry

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ja niiden syyt

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat globaalisti kasvava ilmiö, joka koskettaa myös Suomea yhä enenevässä määrin.

05.07.2019 | Nadia Tamminen, erityisasiantuntija, Lääketeollisuus ry

Genomilain valmistelua tulisi jatkaa laajalla sidosryhmäyhteistyöllä

Lääketeollisuus ry on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon Genomikeskusta ja genomitiedon käsittelyn edellytyksiä koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi.

12.06.2019 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry

Hallitusohjelma luo hyvät edellytykset lääkeasioiden kehittämiselle

Hallitusohjelmasta käytiin tiistaina lähetekeskustelu. Lääketeollisuus ry näkee, että Antti Rinteen hallitusohjelma antaa hyvät edellytykset lääkeasioiden kehittämiselle osana sosiaali- ja terveyspalveluita.

1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20