Kannanotot

10.01.2020 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Kannanotto: Valtion tutkimusrahoituksen lisäystä suunnattava myös terveyden tutkimukseen

Valtion tutkimusrahoituksen 4 miljoonan lisäystä ei tule suunnata vain sosiaalihuollon tutkimukseen

12.12.2019

Lääkehuollon kehittäminen käyntiin eduskunnan joulurahalla

Lääketeollisuus ry haluaa lausua erityiskiitoksensa eduskunnalle siitä, että Lääkehuollon tiekartan toimeenpano on saanut rahoitusta jo ensi vuodelle 300 000 euroa. Näin lääkehuollon kehittämisen alkuun päästään jo ensi vuonna vuosien odottelun jälkeen. Lääkehuollon kehittämiseen kohdennettu budjettirahoitus on tulevaisuusinvestointi suomalaisten hyvinvointiin.  

31.10.2019 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Tutkimuksen ja osaamiskeskusten rahoitus varmistettava

Syöpäjärjestöt, Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin, Lääkäriliitto ja Lääketeollisuus ry ovat jättäneet yhteisen lausunnon valtion budjettiesityksestä.

23.10.2019 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Ehdollinen korvattavuus on tarpeellinen osa lääkekorvausjärjestelmää

Ehdollinen korvattavuus mahdollistaa uusien lääkkeiden saatavuuden ripeästi ja tasapuolisesti

08.10.2019

Lääkehuollon tiekartalle tarvitaan rahoitusta vuodelle 2020

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuoden alussa raportin lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista. Raportissa tarkasteltiin lääkehoidon ohjaukseen liittyviä rahoitusvastuun muutoksia, ohjauksen edellyttämää tietopohjaa ja työvälineitä sekä lääkkeiden jakelua ja saatavuutta. Budjettiesityksestä vuodelle 2020 puuttuu kuitenkin rahoitus tiekartan toimeenpanoon.

1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22