Kannanotot

18.09.2019

Hallituksen budjettiesitys on kannustava ja positiivinen viesti terveysalalle

Antti Rinteen hallituksen esitys vuoden 2020 talousarviosta julkistettiin eilen. Lääketeollisuus ry näkee, että esitys luo hyvät lähtökohdat tutkimustoiminnalle, suomalaisen osaamisen varmistamiselle ja Suomen kilpailukyvyn vauhdittamiselle.

13.09.2019

Laaturekistereillä vaikuttavampia ja tasa-arvoisempia terveydenhuollon palveluita

Laaturekisterit ovat avainroolissa vaikuttavan ja yhdenvertaisen terveydenhuollon kehittämisessä. Ne ovat tulevaisuusinvestointeja, joihin alkaneella hallituskaudella tulee investoida.

06.09.2019

Lausunto: Lääketeollisuus ry tukee ehdollisen korvattavuuden jatkamista

Ehdollisen korvattavuuden jatkaminen mahdollistaa uusien lääkkeiden saamisen ripeästi ja tasapuolisesti niitä tarvitseville potilaille

26.08.2019 | Tiina Aitlahti, lakimies, Lääketeollisuus ry

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ja niiden syyt

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat globaalisti kasvava ilmiö, joka koskettaa myös Suomea yhä enenevässä määrin.

05.07.2019 | Nadia Tamminen, erityisasiantuntija, Lääketeollisuus ry

Genomilain valmistelua tulisi jatkaa laajalla sidosryhmäyhteistyöllä

Lääketeollisuus ry on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon Genomikeskusta ja genomitiedon käsittelyn edellytyksiä koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi.

1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22