Blogit

16.09.2020 | Anna Dammert, viestintäpäällikkö, GSK

Lääketeollisuudessa työskennellään lapsikuolleisuuden vähentämiseksi

Arvioiden mukaan lähes kuusi miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta menehtyy vuosittain tauteihin, jotka voitaisiin ehkäistä helposti. Tilanteen kohentamiseksi lääkeyhtiö GSK tekee tiivistä yhteistyötä Save the Childrenin kanssa.

15.09.2020 | Susanna Heinonen, Head of Pharmacovigilance, Biocodex Nordics Pharmaceutical and Medical Services

Lääketeollisuus satsaa turvallisuuteen lääkkeen koko elinkaaren ajan

Lääkeyrityksillä on velvollisuus seurata ja valvoa tuotteidensa turvallisuutta ja hyöty-haittasuhdetta yhdessä viranomaisten kanssa. Lääkkeiden haittavaikutusten tai muiden lääkkeisiin liittyvien ongelmien havaitsemista, arviointia, ymmärtämistä ja ehkäisyä kutsutaan lääketurvatoiminnaksi.

14.08.2020 | Juha Klefström, dosentti, tutkimusjohtaja, lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus – rinnakkain vai yhdessä leikkimistä?

Lääketeollisuus on monisäikeisesti verkottunut julkisen sektorin kanssa. Yhteiskunnallinen lainsäädäntö, tutkimuksesta kumpuavat ideat ja terveydenhuollon kehittyminen tapahtuvat tässä verkossa usein monimutkaisten riippuvaisuussuhteiden kautta. Tämän vuoksi lääketeollisuuden toimintaympäristöä ei voi muuttaa edullisempaan suuntaan ilman yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä.

13.07.2020 | Heli Salminen-Mankonen, Oriola, Emmi Toivonen, Suomen Syöpäpotilaat ry

Potilaan äänen pitää kuulua lääkehoidon tutkimuksessa

Vain potilas tietää, miten lääkehoito vaikuttaa hänen arkeensa ja elämänlaatuunsa.

21.04.2020 | Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea

Huolehdithan pitkäaikaissairautesi hoidosta myös pandemian aikana

Koronavirustauti (COVID-19) -pandemia on aiheuttanut valtavan tiedon tarpeen, mutta myös tietotulvan. Voi olla vaikeaa arvioida, mihin tietoon luottaa, kun asiantuntijatkin joutuvat tarkentamaan kannanottojaan tiedon karttuessa.

1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30