Lääkemarkkinat

Lääkemarkkinoiden ydin muodostuu korvattavista lääkkeistä

Suomessa lääketukut myyvät lääkkeitä erityisesti apteekkeihin ja sairaaloihin. Valtaosa tukkumyynnistä apteekeille on korvattavien lääkkeiden myyntiä.

Lääkkeiden tukkumyynti jakaantuu seuraavasti:

  • Apteekeille myydään yli 70 prosenttia lääkkeistä. Näistä reseptilääkkeitä on noin 87 prosenttia ja itsehoitolääkkeitä 13 prosenttia.  
  • Sairaalamyynnin osuus on noin 27 prosenttia.
  • Muuta myyntiä on vain noin 2 prosenttia. Tästä valtaosa on nikotiinikorvaushoitojen tukkumyyntiä vähittäistavarakauppoihin. Lisäksi muuhun myyntiin kuuluvat erityislupavalmisteet sekä rinnakkaisvienti.

Apteekeille myytävistä reseptilääkkeistä korvattavien lääkkeiden osuus on 90 prosenttia. Korvattavat lääkkeet muodostavat siis valtaosan apteekkien lääkeostoista.

Sääntely vaikuttaa lääkemyyntiin

Lääkemarkkinat ovat tarkkaan säädelty, koska kyse on ihmisten terveydestä.

Laki määrää, miten

  • lääkkeitä saa markkinoida
  • haittavaikutuksia pitää seurata
  • yhteiskunta osallistuu lääkehoitoihin korvausjärjestelmän kautta.

Muutokset eri sääntelykeinoissa näkyvät heti lääkemyynnissä.

Hintakilpailu muovaa markkinoita

Innovaatioita voi syntyä vain, jos investoinneille on odotettavissa myös tuottoa. Raha on tutkimuksen ja tuotekehityksen edellytys kaikilla toimialoilla – myös lääketeollisuudessa.

Patenttisuoja takaa innovaatiolle tuoton. Länsimaissa keksijä saa tuotteelle yksinoikeuden määräajaksi, tämän jälkeen muut saavat kopioida tai jalostaa keksintöä. Lääkealalla on useita kopiolääkkeitä myyviä yrityksiä.

Suomessa monet muutokset ovat muovanneet melkoisesti lääkemarkkinoita. Hintakilpailua on tehostettu lääkevaihdolla ja viitehintajärjestelmällä.

Kun lääkevaihto alkoi, Suomeen tuli useita kopiolääkeyrityksiä, mikä voimisti entisestään hintakilpailua. Samalla lääkevalikoima on laajentunut, kun samalle lääkeaineelle on tullut tarjolle useampia vaihtoehtoja.

Lisää aiheesta: Lääkkeiden hinnat