Lääkepolitiikka

Toiminta lääkepolitiikan vaikuttajana

Lääkepolitiikka koskettaa koko lääketeollisuuden toiminta-aluetta. Lääketeollisuus ry haluaa olla tiiviisti mukana lääkealan kehittämisessä ja alan toimijoita koskevien asioiden ja päätösten valmistelussa.

Lääketeollisuus ry haluaa olla toiminnassaan aloitteellinen ja vaikuttaa lääkepoliittisiin päätöksiin. Lisäksi haluamme osoittaa, että asiantuntemuksestamme on merkittävää hyötyä sidosryhmien välisessä yhteistyössä.

Lääkepolitiikka on lääkkeitä ja lääkealan toimijoita koskevaa yhteiskunnallista päätöksentekoa, joka Suomessa kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alaisena osaksi terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa.

Lääkepolitiikka on osa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ja lääkehuolto on puolestaan tärkeä osa tehokasta suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Lääkealaa ei voi kehittää irrallaan sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Lääkepolitiikka 2020 -asiakirja linjaa tavoitteita

Lääketeollisuus ry oli vahvasti mukana sosiaali- ja terveysministeriön Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjan valmistelussa. Siinä määriteltiin ja linjattiin kansallisen lääkepolitiikan keskeiset periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet vuoteen 2020 mennessä. Tärkeimmät lääkeasiat nostettiin sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspoliittiseen strategiaan 2020.

Lääkepoliittiseen kokonaisuuteen kuuluvat esimerkiksi

  • lääkkeiden saatavuus
  • lääkehoidon tuloksia parantavat keinot
  • informaatio ja muut tavat, jotka tukevat potilaita omahoidossa
  • lääkkeiden käytön turvallisuus
  • lääketutkimus
  • lääkkeiden hinta- ja korvattavuussääntelyn kehittäminen
  • lääkkeiden hoidollinen arvo ja mahdollisuudet sen tutkimiseen
  • potilastietojen esteetön kulku. 

Lääkepolitiikka 2020 -asiakirja julkaistiin 2011. Sen jälkeen on alettu toteuttaa siinä sovittuja toimenpiteitä, jotka korjaavat lääkehoidon ja -huollon epäkohtia.

Lääkeala on hyvin voimakkaasti säädeltyä. Tämän takia monet kehittämiskohteet liittyvät lääkealan lainsäädäntöön. Lääketeollisuus ry haluaa olla tiiviisti mukana toiminnassa, joka kehittää lääkealaa ja sen lainsäädäntöä.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila)

Lääke on osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, osa ratkaisua. Siksi Lääkepolitiikka 2020 -asiakirja on meille tärkeä. Teemme yhteistyötä asiakirjaan liittyvissä hankkeissa ja lainsäädännön kehitystyössä.